Temel Lise Uzaktan Eğitim Sistemi – Alt yapısı

Dönüşüm yapan dershaneler yani yeni deyiş ile temel lise olan okullar artık müfredatta zorunlu olarak yer alan ders saati kadar olan dersi uzaktan eğitim vasıtasıyla vermek zorundadır.

Bu durumda kurumlara uzaktan eğitim için alt yapı kurmak oldukça maliyetli bir iş. Kaldı ki aynı zamanda içeri de üretilmesi gerekiyor. Üretilen içerik ile öğrenciler temel lise uzaktan eğitim platformunda buluşturulup, öğretmenler, yöneticiler gibi işlemleri takip etmesi gerekenlerin de platforma dahil olması gerekiyor. Okumaya devam et

ODTÜ Yayıncılık ve Derslink 6 Adet Dijital YGS Denemesi

ODTÜ Dijital YGS Denemesini
Aldınız Mı?

Türkiye’de bir ilk!

Derslink ve ODTÜ Yayıncılık işbirliği ile gerçekleşen Dijital YGS Deneme sınavları gerçek sınav deneyimini birebir yaşatıyor.

Tüm soruların video çözümleri, anında sınav sonuçlarına ulaşabilme ve dilediğin zaman tekrar etme imkanı…

D&R mağazalarından satın almak için tıklayın

Resmi ODTÜ sitesinden satın almak için tıklayın

Yaşam Bilimi Biyolojisi

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

2013-2014 Eğitim –öğretim yılında M.E.B tarafından isminde ve içeriğinde değişiklikler yapılarak 9. Sınıf Biyoloji dersinin ilk ünitesi olarak oluşturulmuş-tur. Konu içeriğinde;

– Bilimsel Bilginin Doğası

– Canlıların Ortak Özellikleri

– Canlıları Oluşturan Temel Bileşikler

bulunmaktadır. Okumaya devam et

Derslink nedir? Derslink Uzaktan Eğitimin Faydaları

İnternet Tabanlı Öğretimde Hedefler Bilgi toplumunda eğitimin yeni hedefi, nasıl ve nerede kullanacağını bilen, kendi öğrenme stilini etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmakdır. İnternet tabanlı öğretim sürecinde hedeflerin belirlenmesinde, üst düzey düşünce becerilerini geliştirerek bilgiyi anlamlandırmaları temele alınır. İnternet tabanlı öğretimde öğrenenlerin belirlenmiş hedeflere ulaşmaları değil, öğrenenlerin bilgiyi anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamak çok daha önemli görülmektedir. İnternet tabanlı öğretimde hedefler genel ve esnek olmak durumundadır.
Okumaya devam et

Hayatımızda ve eğitimde internetin yeri

İnternet erişim cihazlarının gelişerek ucuzlaması ile internete erişim kolaylığı ve internet kullanım maliyetlerinin düşmesi sayesinde her geçen gün internet kullanımımız artmaktadır.

İnternetin hızla bilgiyi elde etme ve yayınlama aracına dönüşmesiyle hayatımızda “İnternet Destekli Öğrenme” günden güne daha yoğun kullandığımız bir metod haline gelmektedir. Okumaya devam et

Derslink olarak neyi amaçlıyoruz?

Vizyonumuz

Çağdaş değerler ve teknolojinin sunduğu hizmetler doğrultusunda eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve geleceğimizin temellerini oluşturan gençlerimizin özgüven sahibi olarak bilgiye ulaşmalarını sağlayacak bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz

Teknolojinin bize sunduğu imkanlardan bilgi üretebilen, kendisi ve çevresiyle barışık, analitik düşünme gücüne sahip, hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenme gayretinde olan ve bilgi toplama yolunda araştırmayı seven öğrenciler yetiştirmek.

Sınav Kaygısı – Dikkat Edilmesi Gerekenler – Öncesi ve Sonrası

SINAV KAYGISI

Kaygı; Kaynağı ya da sonuçları belli olmayan, şiddeti ve süresi kişiden kişiye farklılaşan, bir huzursuzluk halidir.  Genel olarak insanlar kaygıyı; gelecek ile ilgili karamsarlık, başarısızlık, endişe, umutsuzluk, karışıklık duygularıyla dile getirirler.

Sınav kaygısı; Bir sınav öncesinde, sınav sırasında veya sonrasında duyulan endişe ve rahatsızlık hissidir. Bu his öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak ortaya koymasına engel olabilir.

Sınav kaygısı, bireyin sınav öncesinde, sürecinde ya da sonucunda yoğun olarak yaşadığı, sıklıkla heyecan, korku, konsantrasyon zorluğu, bilgileri hatırlamada zorlanma, panik duygusu ve olumsuz düşüncelerin eşlik ettiği bir genel uyarılmışlık durumudur. Bunlara ek olarak bireyde; sık sık idrara çıkma ihtiyacı, ishal, titremeler, ağlama nöbetleri, kusma, ateş, terleme, nefes alış ve verişte artış, baş ağrısı gibi belirtiler de görülebilir. Sınav kaygısı, bir diğer deyişle performans kaygısı, sınav performansını olumsuz yönde etkiler ve bireyin potansiyelini kullanamamasına yol açar.

Okumaya devam et

Verimli Ders Çalışmanın Yolları

Anne ve Babalar! Çocukların güzel bir şekilde ders çalışmalarını ve başarılı olmalarını isteriz. Onlara hep ders çalışmalarını söyleriz ama onların nasıl ders çalışacaklarını bilip bilmediklerini hiç düşünmeyiz.

Öğrenciler! Birçoğunuz zamanının çoğunu ders çalışmaya ayırdığı halde başarısız olmaktan yakınırsınız. Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemek, çabalarınız boşa gitmesine neden olur.

Uyguladığınızda başarınızı ikiye katlayacak olan bu verimli ders çalışma yöntemlerine bakalım:

Okumaya devam et